Jak získat první reference od klientů?

Být dobrým v tom, čím se zabýváte. Získávat klienty prakticky neustále bez spuštění reklamy, bez potřeby odpovídat na poptávky inzerované ve skupinách nebo inzertních portálech. K naplnění scénáře vám pomůžou reference, které se však musí nejdříve získat.