Kostelní Lhota

Vesnice Kostelní Lhota leží v rovinatém Polabí nedaleko Nymburku a Poděbrad. V této vesnici žije zhruba 875 obyvatel. Katastr obce je ohraničen říčkami Výrovka a Šembera.
Více informací    ➪