2FRESH

2FRESH je agentura, jejímž posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojuje design, byznys a marketing.

Oficiální stránka  ➪
Založení firmy

Společnost 2FRESH funguje od roku 2006.

Zaměření firmy

Firma pomáhá produktovým týmům ověřovat nápady, stavět první verze produktů, redesignovat, opravovat jejich slábá místa a vizuálně je dostat na světovou úroveň.

Pracovní kultura

Práce probíhá v příjemně uvolněné atmosféře, za což může rovněž přístup k dennímu rozvrhu – na nikoho tak nečekají žádné smrtící deadliny a desítky hodin přesčasů. Firma se snaží o to, aby každý do práce chodil spokojený a motivovaný. Pracovat je možné v kaceláři či remote (po úvodním zaškolení).

Koho firma zaměstnává

Převážně webdesignéry, UX a brand specialisty.

Specialista budování vztahů s klienty
2FRESH
Hledáme člověka, který pomůže nám, majitelům 2FRESH a obchodníkům, s oslovováním nových klientů a sjednáváním schůzek.
100% remote
Full-time
Více informací